ai

Yapay Zeka

Platformu 

“Yapay Zeka Platformu, Türkiye’de teknolojik yenilik ve ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla, akademik, sanayi ve kamu işbirliği ile yapay zeka teknolojilerini geliştirir, uygular ve eğitimini sağlar.”

Yapay Zeka Eğitimleri
Zirveler